Licenciranje za 2022. godinu

Obavještavamo sve dolje navedene članove kluba koji žele nastupiti na natjecanjima u narednoj godini da se jave svojim trenerima i do 05.01. uplate licencu na račun kluba.

Molimo da uplatu izvršite na račun kluba IBAN HR15 2340 0091 1105 0319 8 (iznos ovisi o kategoriji)

Kod opisa plaćanja navedite „ime i prezime, kategorija – licenca za 2022“.