1B

Borović Vedran
Brkinjač Ema
Brkinjač Jan
Ilić David
Jergan Borna
Jurak Dora
Košćak Jana
Kudelić Pavao
Monteleone Matej Gabriel
Mirilović Nikola
Mitrović Mila
Mlinarić Franjo
Obrstar Bruno
Ožeg Lara
Švoger Rea